Nyhedsbrev d. 1. Januar 2019

Endnu et år er gået på godt og ondt, FHC-Euro.net og vores kunder har været igennem en del turbolens på tv siden. Først Danelca´s lukning og herefter en del problemer med tv fra leverandørens side, som desværre skyldes nettets dårlige opbygning her i Spanien … ikke vores net, men hovednettet op igennem Spanien.

Da jeg i juni måned sad på Cuba og havde fået beskeden vedrørende lukning af Danelca / Box TV, gjorde jeg mig mange tanker vedrørende levering af tv til vores kunder. Det har altid været meget kompliceret at streeme tv, da det er meget teknik der skal spille sammen og det streemede har en lang og kompliceret vej før det når kunden. Samtidig har vi jo rentabiliteten samt lovligheden af at leverere tv til skandinavere og nordeuropæere m.fl.

Jeg overvejede på det tidspunkt at droppe tv delen og kun koncentrerer mig om vores internet som jo er det stærkeste og mest stabile net i hele området.

Jeg valgte, da jeg returnerede fra Cuba at forsøge og etablerer tv til de kunder der ønskede dette. Jeg skulle nok have holdt fast i den første indskydelse, da vi jo kendte til omkostningerne og udfordringerne ved at opstarte projektet – vi kendte ikke helt til kundernes holdning til dette. Ud fra kundetilgangen kan vi dog se, at interessen var stor men forståelsen og indsigten i teknikken til dette har meget at efterleve.

Det tv vi leverere har de seneste uger været ramt af en del pixelering og korte afbrud, og vi har derfor besluttet at skifte udbyder og det nye tv system er blevet implementeret her sidst på året.

Det nye tv system har også en del børnesygdomme, som vi prøver at tilrette, og vi opfordre kunderne til at forsøge at lære at køre med det. Jeg vil senere lægge en guideline på vores hjemmeside som beskriver løsninger på de enkelte fejl der kan forekomme.

Vi ved at fibernettet i Spanien er opbygget i en noget tvivlsom kvalitetsnorm. Hvorvidt dette har nogen indvirkning på vores signal, kan vi kun gisne om. FHC-Euro.net´s air fibernet er konstrueret så det kan håndterere streem i HD kvalitet, men det streemedes vej fra udbyder til kunde, er lang med mange hop hvor der kan opstå forstyrrelser.

Nogle af FHC-Euro.net´s kunder har i årets løb forsøgt sig med andre udbydere i håb om stabilisering af tv, og jeg vil

her i mit nyhedsbrev præciserer, at ingen kæde er stærkere end det svageste led. Tv´s stabilitet og kvalitet handler ikke om hvor meget speed man har – det handler om stabilitet og lav ping tid til transport af data, og selv om alle providere påstår at de kan leverere fibernet, er der stadig kun en provider der kan leverere stabilt og driftssikker fibernet, med 24-7 service her i Almunecar, La Herradura og Salobrena, og det er FHC-Euro.net da vi har egen fiberlinie på vores kontor i Motrill, hvorfra vi overvåger nettet 24 timer i døgnet.

FHC-Euro.net´s internet bliver leveret med hastigheds garanti og med stabilitet og service der ligger langt over, hvad andre kan leverere. Tv er noget vi køber og sælger videre, og vi kan derfor ikke være ansvarlige for levering og kvalitet af dette, men gør hvad vi kan for at afhjælpe evt. fejl og mangler. Ydermere er vi i daglig kontakt med vores TV provider. Husk … tester du net og tv så følg anvisningerne for at få det korrekte test resultat.

FHC-Euro.net vil i 2019 udvide forretningen, med salg af alarm og video overvågning af lejligheder og huse, samt overfalds- og sygdomsalarmer. Vi har i 2018 monteret et par store alarmanlæg og videoovervågnings systemer, og disse har vist sig at fungerer helt perfekt.

Til slut vil jeg ønske alle vores kunder et godt og lykkebringende nytår.